Het Radboudumc, CIR Revalidatie, RealHealth en de Sint Maartenskliniek willen samen zorgen voor een ingrijpende verbetering van de chronische pijnzorg in de regio. Het doel is te komen tot een aantoonbare hogere gezondheidswinst voor chronische pijnpatiënten, lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten in de regio.

De partijen ondertekenden daarvoor een zogenaamde Health Deal. Dit is een nieuwe vorm van samenwerking tussen diverse publieke en private partijen, met als doel te komen tot kwalitatief betere en efficiëntere zorginnovaties die breed toepasbaar zijn. Bedrijven en organisaties werken hierbij samen met de overheid; waarbij een cruciale rol binnen de regionale pijnketen bij de huisarts ligt. De eerste stap binnen de Health Deal is gericht op patiënten met pijnklachten aan de wervelkolom.
In Nederland lijden meer dan 2,2 miljoen mensen aan chronische pijn. Dit kan een forse impact hebben op het dagelijks functioneren van patiënten, zowel op fysiek niveau als op het sociaal-emotioneel welzijn. Daarnaast kan chronische pijn leiden tot arbeidsverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid.
Patiënten met chronische pijn hebben regelmatig een versnipperd behandeltraject waarin zij vaak meer dan 10 tot soms wel 25 (zorg)specialisten zien. Hierdoor heerst er veel onzekerheid bij hen en weten zij vaak niet meer waar zij aan toe zijn en wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt. De verwachting is dat de zorgvraag van deze patiënten de komende jaren nog verder zal toenemen. Dit gaat gepaard met hoge maatschappelijke en economische kosten.
Afstemming en samenwerking
In de regio Arnhem-Nijmegen slaan CIR Revalidatie, Radboudumc, RealHealth en de Sint Maartenskliniek de handen ineen voor een ingrijpende verbetering van de chronische pijnzorg. Het gaat daarbij in eerste instantie om afstemming en samenwerking tussen alle zorgaanbieders in de regio: zodat iedereen weet wie welke behandelingen uitvoert, samengewerkt wordt aan het verder verbeteren van diagnostiek en behandeling en afspraken te maken over verwijzingen.
In tweede instantie richten de partijen zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke e-health- en e-learning-toepassingen voor patiënten, en om gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast onderzoeken zij ook de mogelijkheid om een vaste ketenmanager in te zetten, die de patiënt kan ondersteunen en om sneller de juiste behandelaar te vinden en te komen tot een zorgprogramma op maat.
Het doel van alle genoemde maatregelen is te komen tot een aantoonbare hogere gezondheidswinst voor chronische pijnpatiënten en 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten. De patiënt staat hierbij steeds centraal. Het is namelijk van groot belang dat de patiënt de eigen regie kan voeren over zijn of haar eigen zorgproces, vanwege de grote fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het hebben van chronische pijn met zich meebrengt. De patiënt kan zo ook meer invloed uitoefenen op de keuzes voor behandeling zodat deze optimaal aansluiten bij de eigen situatie en gezondheidsdoelen.

Voor meer informatie, ga naar: skipr