Voor Zorgaanbieder

Onderscheidend vermogen op zorguitkomsten in de keten

Door je aan te melden als zorgaanbieder binnen het Chronische pijn netwerk wordt voor u de mogelijkheid geboden om een van de koplopers en grondleggers te zijn van deze innovatie. Ten opzichte van de concurrentie kunt u zich gaan onderscheiden op kwaliteit van de zorg en uitkomstmetingen. De kwaliteit wordt gemeten op basis van klinimetrische data en uitkomstmetingen die specifiek voor chronische pijn zijn ontwikkeld.  Een vroegtijdige diagnose, een adequate triage in de stepped care keten model en een doelmatige behandeling van de klachten, conform de laatste wetenschappelijke inzichten rondom chronische pijn, vermijdt langdurige en onnodig intensieve (en daarmee kostbare) behandeltrajecten.

E-health en ICT ondersteuning in de hele keten

In het Chronische pijn netwerk maken we gebruik van de nieuwste technologisch hulpmiddelen (E-health). Onze E-health oplossingen zijn ondersteunend aan de stepped care keten modellen en het ketenmanagement ten behoeve van betere communicatie en regie in de keten, beter communicatie met en regie door de patiënt, vroegdiagnostiek, uitkomstmonitoring, eenduidige registratie, blended care zorgprogramma’s en betere nazorg.

Besparing registratietijd en verstoringen

Elke specialist krijgt een verwijzing van een huisarts, in deze verwijzing is een diagnose vastgesteld. De professional moet elke keer opnieuw de patiënt registreren en diagnose opstellen binnen haar of zijn eigen systeem. Dit betekent veel dubbele registraties voor de zorgaanbieders. Daarbij komt dat de specialist hiermee veel consult tijd verloren laat gaan, de tijd die bijvoorbeeld beter gebruikt had kunnen worden op het anticiperen van verkregen informatie. Het telkens opnieuw registreren van informatie en data zorgt voor inconsistentie tussen professionals, de een registreert wat anders dan de andere. Door middel van de E-health oplossing Ivido kan de professional gelijk de diagnose bekijken en daarop verder inhaken om sneller tot de juiste zorgoplossing te komen.

Delen in de shared savings

Deze interventies worden ondersteund door een nieuw vorm van contractering die gebaseerd is op shared savings en financiering op uitkomsten. Hierdoor worden ongezonde “productieprikkels” die het huidige systeem kenmerken omgezet naar prikkels voor zinnige, zuinige en excellente zorg. Eenduidige en transparante triage, heldere  uitkomstmaten voor de gehele keten. Met behulp van deze uitkomstmaten kan de zorgverzekeraar in de toekomst het effect van de interventie meten en benchmarken en de zorg inkopen. En kan de kwaliteit van de zorg duurzaam worden geborgd. 10% door meer zinnige zorg/preventie, zinnige zorg wordt met name bereikt door het verbeteren van het triageproces en de ontkoppeling van diagnostiek en behandeling in de keten. Het beleid (individueel zorgplan) wat door het diagnostische team in overleg met de patiënt en zijn casemanager wordt opgesteld is ketenbeleid en geldt dus voor alle zorgaanbieders.  Hierdoor wordt “onzinnige” zorg in een vroeg stadium voorkomen. 10% door meer zuinige zorg (doelmatigheid in de keten, E-health)

Meewerken aan het Chronische pijn netwerk?