Op dinsdag 8 november heeft bestuursvoorzitter Jos Aartsen als eerste van 16 partijen zijn handtekening namens het UMCG gezet onder de Health Deal chronische pijn. Deze wordt ook getekend door de ministers Schippers van VWS en Kamp van economische zaken en onder meer zorgverzekeraars, 17 patiëntenorganisaties en andere zorginstellingen verdeeld over het hele land. Doel van de Health Deal is om aan de hand van de Zorgstandaard Chronische Pijn de zorg voor de chronische pijnpatiënt zinniger, zuiniger en excellenter te organiseren. In Noord Nederland zal het UMCG meewerken aan het ontwikkelen van zogenaamde zorgnetwerken, die als proeftuinen dienen in de regio’s Harkema, Heerenveen, Joure en Groningen-stad. In deze proeftuinen werken onder anderen huisartsen, psycho-, fysio- en oefentherapeuten, 2e en 3e lijn specialisten volgens de uitgangspunten van de zorgstandaard chronische pijn  met elkaar samen. Doel is goede regionale (individuele) zorgpaden te ontwikkelen voor de chronische pijn patiënten, te beginnen met rugklachten. De Health Deal ondersteunt de innovatieve samenwerking in de regio, e-health ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Samen met de zorgverzekeraars werken we toe naar alternatieve financieringsstructuren die deze innovatie ondersteunt.

Kijk voor meer informatie op UMCG