Health deal partners

In het UMCG is het Pijncentrum onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. Voor de patiëntenzorg beschikt het Pijncentrum over een polikliniek en een dienst voor opgenomen patiënten met ernstige pijn. Ook heeft het Pijncentrum een aantal bedden op de verpleegafdeling voor anesthesiologische behandeling en cognitief gedragsmatige behandeling (gecombineerde behandeling door fysiotherapeut en psycholoog).
www.umcg.nl/pijncentrum
De Sint Maartenskliniek is het grootste gespecialiseerde ziekenhuis van Nederland. Het ziekenhuis richt zich volledig op de behandeling van aandoeningen in houding en beweging. Binnen de Sint Maartenskliniek bestaan vier poortspecialismen: orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. Daarnaast zijn alle noodzakelijke ondersteunende specialismen aanwezig. De kliniek heeft bovendien een eigen gespecialiseerde apotheek en een researchafdeling.

(Link filmpje: https://vimeo.com/150654641)

Patiënten gaven de Sint Maartenskliniek in 2015 gemiddeld een 9 als rapportcijfer voor de algemene patiënttevredenheid. Bovendien zou 98% van de patiënten in 2015 een behandeling bij de Maartenskliniek aanbevelen aan hun kennissen en familie. Mede op basis van deze cijfers riep de patiëntenfederatie NPCF de kliniek in 2015 uit tot de meest patiëntvriendelijke kliniek van Nederland.

Nijmegen, Woerden en Boxmeer

De Sint Maartenskliniek is sinds 1936 in Nijmegen gevestigd en heeft vanaf 2006 een vestiging in Woerden, laatstgenoemde in samenwerking met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Op de locatie in Woerden kunnen patiënten terecht voor orthopedische en reumatologische zorg. In Boxmeer biedt de Sint Maartenskliniek sinds 2013 orthopedische zorg aan in het Maasziekenhuis Pantein. Ook kunnen patiënten daar terecht voor onze poliklinische behandelingen op het gebied van reumatologie en revalidatiegeneeskunde. In 2015 is binnen het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer ook de nieuwe Sint MaartensKinderkliniek gestart.

Sublocaties

Daarnaast zijn we actief op sublocaties om zorg dichtbij de patiënt te bieden. Zo verzorgen we de poliklinische reumazorg in Panningen, Mijdrecht en Leidsche Rijn én de poliklinische revalidatiezorg in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland.

Meer weten? Kijk dan op www.maartenskliniek.nl, of volg ons op facebook (link: www.facebook.nl/maartenskliniek) en twitter (link: www.twitter.com/maartenskliniek).

Realhealth
Het RealHealth pijnmanagementprogramma van de Sint Maartenskliniek zet in op fysiek en mentaal beter functioneren mét chronische rugpijn. In de training leert u wat u kan helpen bij het beïnvloeden van de negatieve gevolgen van chronische rugpijn. Wij zetten daarbij niet in op pijnvermindering, maar op het beter leren omgaan met de pijn, zodat de pijn uw functioneren minder beïnvloedt of minder leidend is in uw dagelijks leven. We hebben aandacht voor de verschillende levensgebieden als gezin, werk, huishouden, sport/ hobby en sociale contacten.

In de training krijgt u o.a. inzicht in hoe pijn werkt en het gebruik van pijnmedicatie en leert u hoe u uw lichamelijke en mentale belastbaarheid kunt opbouwen. Tijdens de training geven wij les in hoe u dit na de training zelf vorm kunt gaan geven en zelf aan de slag kunt gaan met de onderdelen uit de training die u helpen uw doelen te bereiken.

Tijdens de training verblijft u in Hampshire Landgoedhotel Holthurnsche Hof in Berg en Dal. U bent 2 aaneengesloten weken van maandag tot en met vrijdag hotelgast en volgt overdag de training bij RealHealth. Na een maand en na een jaar komt u één dag terug, dan bespreken we hoe u het geleerde in de praktijk heeft gebracht. Gedurende dit jaar blijven wij bereikbaar voor vragen en begeleiding.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 80% van de mensen die de training hebben gevolgd na een jaar beter functioneert, voelt zich mentaal beter en heeft de pijn meer geaccepteerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: http://www.realhealth.nl of bel ons gerust op tel. nr. 024 684 16 40.

CIR revalidatie is een zelfstandig behandelcentrum en bestaat 27 jaar. CIR verzorgt medisch-specialistische (pijn)revalidatie en heeft op dit moment 3 vestigingen in Zwolle, Arnhem en Amsterdam.
Onder leiding van revalidatieartsen behandelt een interdisciplinair team, cliënten volgens een bio psychosociale benadering. CIR houdt cliënten op een vriendelijke, maar ook stevige manier een spiegel voor, geeft hen inzicht in klachtenonderhoudende factoren en wijst hen op de eigen verantwoordelijkheid. Eén van de vooropgestelde doelen is het bereiken van maximale participatie; op persoonlijk, sociaal maar ook maatschappelijk vlak. Juist omdat de behandelingen buiten het ziekenhuis in een zelfstandig behandelcentrum plaats vinden kan de cliënt de rol van patiënt makkelijker van zich afleggen, en het kompas richten op participatie en weer meedraaien in de samenleving.
Het motto; “niet 100% procent de oude, wel 100 % de nieuwe “, spreekt de cliënten aan en beschrijft ook goed het doel van de behandeling.
www.cir.nl
Naast reeds bestaande zorg in de chronische pijn is er een flink gat waar steeds meer mensen voor komen te staan. Eenvoudige paramedische oplossingen bieden geen duurzame veranderingen. De bestaande revalidatie zorg gaat vaak uit van geprotocolleerde systemen die ook niet toereikend zijn voor de individuele problematiek. Hierin kenmerkt MiCare zich op een bijzondere wijze. Middels innovatieve revalidatie trajecten met veel individuele invulling en maatwerk werkt MiCare op een heel eigen wijze als een onmisbare keten in de zorg in Zuid Limburg voor de chronisch pijn.

Patiënten ervaren niet alleen een team met specialisten die expert zijn op chronisch pijn, maar zien vooral ook een menselijk bewogen team met veel inlevingsgevoel en een hoge ambitie. Voor iedere patiënt haalt MiCare het onderste uit de kan met als doel een leven vol waarde ondanks de chronisch pijn. Dit doet MiCare op een dergelijk unieke wijze dat in 2014 en 2015 100% van de patiënten MiCare adviseert bij chronisch pijnklachten. Ook de patiënt tevredenheid is hoger als vergelijkbare initiatieven in Limburg.

Aangezien we altijd van mening zijn dat onze zorg beter kan, innoveren wij onze zorg en zoeken naar betere behandelingen die voor de patiënt en beter eindresultaat kan betekenen. MiCare is met CPN een samenwerking aangegaan om landelijke innovatie van de chronisch pijn ketens te ondersteunen. Samen naar een betere toekomst voor de chronisch pijn patiënten in onze regio.

Revalideren is leren om zo waarde gericht mogelijk te leven met een chronische ziekte of blijvende beperking, indien er binnen de revalidatie geen directe oplossing voor mogelijk blijkt. De toepasbaarheid van deze therapie werkt het beste met een maatwerk aanpak, zodat de revalidatie past bij de vraag van de persoon.

Micare is een samenwerking tussen stichting Aratame Health en MiCare revalidatie die zich samen als MiCare presenteren. De samenwerking is een voorbeeld van hoe de chronisch pijn keten optimaal kan functioneren.

Missie: doelmatige medisch specialistische revalidatiezorg, ingepakt in een grote dosis warmte.
Zie voor meer informatie www.micare-health.nl en www.aratame.nl

Het Regionaal Pijncentrum Zwolle (RPZ) is een regionaal chronisch pijnnetwerk dat geïnitieerd is door Vogellanden (www.vogellanden.nl) en CIR (www.cir.nl). Het RPZ wil alle zorgaanbieders uit eerste en tweede lijn met elkaar gaan verbinden. Dit moet de samenwerking en afstemming gaan bevorderen. Met als doel dat de chronische pijn patiënten in de toekomst kunnen rekenen op de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats.

De mensen met chronische pijn blijven vaak “shoppen” naar de juiste zorgbehandeling. Deze doelgroep ziet vaak meerdere behandelaren/specialisten naast hun huisarts omdat ze blijven zoeken totdat ze een behandeling vinden die de pijn wegneemt. Hiermee consumeren ze veel onnodige zorg en diagnostiek.

Vogellanden en CIR zien in dat zij een schakel zijn in deze “shopketen”. Door gebrek aan goede samenwerking en afstemming met de andere zorgverleners, verblijven chronische pijn patiënten onnodig lang in het ongewisse. Dit zorgt niet alleen voor veel onnodige zorgkosten, maar ook voor veel onnodig leed door het ontbreken van adequate zorg.

Het Radboudumc Expertise centrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde heeft met zijn interdisciplinair Pijnbehandelcentrum een regionale functie voor de reguliere multidimensionele diagnostiek en behandeling van pijn en een supraregionale functie voor advisering over zeer complexe pijnproblemen. In dat kader organiseren wij eens per maand een groot multidisciplinair overleg waarbij onze regiopartners aansluiten. Als academisch centrum evalueren en behandelen wij zeer complexe patiënten met chronische pijn. Onze speerpunten hierbij zijn: patiënten met hoofd en aangezichtspijnen, patiënten die in aanmerking komen voor Neuromodulatie, inclusief intrathecale baclofen voor spasticiteit, patiënten met perifere neuropatische pijn, patiënten met viscerale pijn en kleine bekken problematiek, patiënten met pijn bij kanker.
In ons centrum worden patiënten multidimensioneel en interdiscisplinair beoordeeld en waar mogelijk behandeld. Ons team bestaat uit anesthesiologen/pijnartsen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen, gespecialiseerde verpleegkundigen, een neurochirurg waarbij ook nauw wordt samengewerkt met neurologie, plastische chirurgie, heelkunde, urologie, gynaecologie en psychiatrie.
Website: http://portal.umcn.nl/organisatie/anes/Pages/Pijnbehandelcentrum.aspx
Website: www.pijn.nl
Het Diakonessenhuis begrijpt dat u liever niet naar een ziekenhuis gaat. Maar soms ontkomt u er niet aan. Laat dat ziekenhuis dan deskundige en vriendelijke artsen hebben. Bekwame en zorgzame verpleegkundigen. De nieuwste techniek, goede samenwerking en een warme sfeer. Laat het dan een ziekenhuis zijn waar naar u geluisterd wordt. Waar u met elke medische en persoonlijke vraag terecht kunt. Waar u zorgvuldig en snel wordt geholpen. Waar u zich welkom en prettig voelt. Waar u vakkundige, veilige en persoonlijke zorg ervaart.Bekijk voor meer informatie onze website www.diaknosessenhuis.nl
Het project Pijn Samen heeft zich als doel gesteld om chronische pijn op de agenda te krijgen van alle ‘pijn’-professionals in de gezondheidszorg, alsook bij patiënten en mantelzorgers, (zorg)verzekeraars, beleidsmakers en politici. En tevens om chronische pijn ‘op de kaart te krijgen’ bij het grote publiek in Nederland. Het gaat om herkennen en erkennen van chronische pijn en meer eigen regie door de patiënt.

Pijn Samen vraagt aandacht voor het belang van effectieve en efficiënte pijnbestrijding en pleit voor een stroomversnelling in de aanpak van chronische pijn, betere educatie, een veiligere en doelmatigere pijnbestrijding, maar vooral ook op betere samenwerking. www.pijnsamen.nl

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. Alle aangesloten oefentherapeuten werken volgens een behandelwijze, die is opgesteld volgens de laatste inzichten in evidence based practice en patiënt gestuurde zorg. Zodat u kunt rekenen op een zorg die voor u op maat gesneden is. En die zich richt op het werken naar een betere kwaliteit van leven en bewegen. Het Netwerk Chronische Pijn werkt samen met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra, pijnpoli’s en andere professionals in de 1e lijn.
www.netwerkchronischepijn.nl