Excellente zorg

Wordt sneller en beter behandeld met duurzame resultaten

Een diagnostisch team bestaande uit verschillende specialisten en ketenmanagers kijken mee naar uw aandoening en stellen gezamenlijk een individueel behandelplan voor u vast. Keuzehulpen ondersteunen in het vaststellen van uw behandelpad, waar verschillende professionals in de 1e en 2de lijn nauw met elkaar samenwerken. De programma’s die door het Chronische pijn netwerk worden aangeboden lijden tot een beter kwaliteit van leven, lagere pijnscores, uitkomstmetingen en betere resultaten. Bovendien hebben de partners geen wachtlijsten.

Ondersteuning door een vaste ketenmanager

Tijdens het zorgpad wat u doorloopt zal u continu ondersteuning verkrijgen van een ketenmanager. Deze stemt samen met u en het disciplinaire team steeds af wat de juiste keuzes in uw behandelpad zijn. Tevens bepaald de ketenmanager welke behoeftes en ondersteuning u waar in uw zorgtraject nodig heeft.  De ketenmanager zorgt er altijd voor dat u over relevante informatie beschikt.

Regie over eigen zorgproces met ondersteuning van Ivido

In het Chronische pijnnetwerk maken we gebruik van Ivido (in ontwikkeling) een persoonlijke gezondheidsomgeving(PGO). Ivido staat voor mijn weg naar vitaliteit en gezondheid(www.ivido.nl). Deze hulpmiddelen worden op maat aangeboden passend binnen uw individuele zorgprogramma. Door u een eigen E-health omgeving aan te bieden kunnen we de communicatie met u verbeteren (bijv. afspraken, informatie over uw behandelpad, keuzes die u daarin wil maken) maar kan ook de zorg beter op elkaar worden afgestemd. Deze hulpmiddelen maken het ook mogelijk dat u zorg op afstand kunt ontvangen door middel van online video consults. Heel belangrijk is dat we ook voorkomen dat u steeds dezelfde informatie moet geven aan de verschillende professionals.  Daarnaast kunt u gebruik maken van vele zelfzorgmodules voor voeding, beweging, ontspanning, ademhaling en gezond gedrag.

Zorgprogramma’s op maat

De zorgprogramma’s die het Chronische pijnnetwerk u biedt, worden altijd aangepast op uw situatie en uw wensen. We maken hierbij onder andere gebruik van keuzehulpen, waardoor het inzichtelijker wordt gemaakt welke zorgkeuzes u heeft. Blended care is een combinatie van face-to-face consulten en online zorg modules en wordt gezien als een veelbelovende (kosten)-efficiënte therapievorm voor mensen met chronische pijn klachten.  Samen met de professional wordt er gekeken wat voor u een goed blended care zorg programma kan zijn. In dit programma wat beschikbaar wordt gesteld in het ivido platform.  Kan er gekeken worden in samenwerking met de patiënt waar en op welk moment u ondersteuning nodig heeft. U kunt zo altijd werken aan uw herstel op het momenten dat het u ook goed uitkomt. Bovendien wordt het mogelijk uw eigen sociale netwerk (familie, vrienden) te betrekken bij uw herstel.

Geen flipperkast zorg

Op dit moment heeft u mogelijk te weinig inzicht en word u onvoldoende betrokken bij uw behandelpad. Weinig tot geen inzage in de kosten en onverwachte hoge rekeningen. Hiernaast kan u last hebben van lange wachtlijsten bij zorgaanbieders. Dit komt ver af te staan van de zorg die wij willen bieden. De huidige situatie kunt u vergelijken met een ”flipperkast zorg”. Wij willen u graag wel over al deze mogelijkheden laten beschikken.

Een oplossing voor uw chronische pijn