Pijnnetwerk

Het pijnnetwerk is een landelijk netwerk van geselecteerde zorgaanbieders in verschillende regio’s binnen Nederland. Zij hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn. In het zorglandschap verandert er veel, een van de belangrijkste inhoudelijke veranderingen is de daadwerkelijke implementatie van de nieuwe zorgstandaard chronische pijn. Om deze standaard goed te implementeren is de ontwikkeling van een Stepped care keten model met de ondersteuning van E-health noodzakelijk. 

Lees meer

Chronisch pijn standaard

In een recente Nederlandse inventarisatie onder patiënten met chronische pijn wordt de kwaliteit van de pijnbestrijding als matig ervaren. De werkgroep Chronische Pijn van de Regieraad Kwaliteit van Zorg heeft daarom aanbevelingen gedaan om de zorg bij mensen met chronische pijn te verbeteren. Één van die aanbevelingen betreft het ontwikkelen van een multidisciplinaire zorgstandaard voor diagnostiek en behandeling van chronische pijn. Er is grote behoefte aan een breed gedragen zorgstandaard waarin aandacht is voor evidence-based multidimensionale diagnostiek en behandeling van chronische pijn.

Health deal chronische pijn

Een Health Deal biedt bedrijven en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan het stimuleren en opschalen van zorginnovaties. De health deal chronische pijn is een initiatief met verschillende partijen die zich richten op het verbeteren van de chronische pijn zorg. De health deal chronische pijn richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt en vergroten van de efficiëntie in de keten. Door middel van de health deal kan de overheid een rol spelen in het wegnemen van knelpunten en belemmeringen en de zorginnovatie op deze manier te faciliteren en te versnellen. De patiënten worden in dit traject op de meeste vlakken nauw betrokken.

Meer informatie

Hoe ondersteunen wij de implementatie hiervan

Wij ontwikkelen toepassingen en concrete implementatieplannen om de zorgstandaard te concretiseren. Dit doen wij in samenwerking met de huidige partners. Zodra u lid wordt van het Chronisch pijn netwerk doet u mee aan deze ontwikkelingen en krijgt u toegang tot deze toepassingen.

Wat betekent dit voor

Patiënten

 • Wordt sneller en beter behandeld met duurzame resultaten

 • Ondersteuning door een vaste ketenmanager

 • Regie over je eigen zorgproces met ondersteuning van een persoonlijke gezondheidsomgeving

 • Zorgprogramma’s op maat

 • Geen flipperkast zorg

Professionals 

 • Multidisciplinaire samenwerking

 • Continue kennistransfer in het chronische pijn netwerk

 • Ketenmanager (verpleegkundig specialist, physician assistent)

 • Eenduidige triage en onafhankelijke diagnostiek

Zorgaanbieders

 • Onderscheidend vermogen op zorguitkomsten in de keten
 • E-healht en ICT ondersteuning in de hele keten
 • Besparing registratietijd en verstoringen.
 • Delen in de shared shavings

Onze partners

Lees meer over onze partners

Nieuws:

 • Chronische pijn is meer dan een symptoom

  Chronische pijn is meer dan een symptoom

  In Nederland hebben ruim twee miljoen volwassenen chronische pijnklachten. Deze klachten zijn meer dan een symptoom dat onderdeel uitmaakt van een bepaald ziektebeeld. Chronische pijn is een ziekte op zich. Omdat vaak sprake is van dermate ernstige klachten dat mensen minder goed of zelfs helemaal niet meer kunnen werken, en als gevolg daarvan in een isolement raken, vormt chronische pijn wereldwijd het grootste socio-economische gezondheidsprobleem. […]

 • Ondertekening Health Deal door Netwerk Chronische Pijn

  Ondertekening Health Deal door Netwerk Chronische Pijn

  Woensdag 16 november heeft Eveline de Jong namens het Netwerk Chronische Pijn de Health Deal ondertekend. In de week van de Pijn, op 29 september werd dit convenant ondertekend door minister Schippers van Volksgezondheid. Bij […]

 • Eerste ondertekening Health Deal door UMCG

  Eerste ondertekening Health Deal door UMCG

  Op dinsdag 8 november heeft bestuursvoorzitter Jos Aartsen als eerste van 16 partijen zijn handtekening namens het UMCG gezet onder de Health Deal chronische pijn. Deze wordt ook getekend door de ministers Schippers van VWS en Kamp van […]

Ervaringen:

”Laat via info@pijnnetwerken.nl een bericht achter over jouw ervaring met het netwerk en de organisaties. Deze zullen wij dan met uw toestemming hier plaatsen.”
Pijnnetwerken.nl

Leven met pijn hoe gaat u daar mee om?

Meld u aan en word lid

Lid worden