Voor professionals

Eenduidige triage en onafhankelijke diagnostiek

In de behandelprogramma’s wordt dagelijks intensief samengewerkt rond de patiënt tussen de verschillende professionals. In de behandelprogramma’s zijn medisch specialisten, psychologen en oefen- fysiotherapeuten continu met elkaar in contact. Dit contact is nodig om continu de optimale zorg voor de patiënt te leveren maar deze ook continu af te stemmen op de voortgang en behoeftes van de patiënt. Hierdoor kan de patiënt het maximale resultaat bereiken.

Multidisciplinaire samenwerking

De verschillende disciplines die actief zijn in het netwerk (pijnbehandelaar, orthopeed, neuroloog, revalidatiearts, psycholoog) bepalen in samenwerking met elkaar wat de diagnose is. De casemanager speelt een belangrijke rol in dit proces. Daarna wordt in samenspraak ook een patiëntbeleid voor de hele keten opgesteld dat door de casemanager vertaald wordt naar een individueel zorgprogramma. Ook wordt bepaald op welke plek de behandeling het best kan worden uitgevoerd (1e, 2e lijn) en wat de patiënt zelf kan. Hiermee wordt een blended zorgprogramma gecreëerd op maat voor de patiënt, dit zijn borgprogramma’s wat voor een deel thuis uitgevoerd kan worden. Ook wordt gebruik gemaakt  van keuzehulpen om de voorkeur van de patiënt systematisch in kaart te brengen.  Alle zorgprofessionals hebben inzicht in het dossier van de patiënt en kunnen optimaal met elkaar samenwerken. Optimale afstemming en duidelijkheid dus.

Continue kennistransfer in de hele keten

Door samen te werken in het zorgnetwerk wordt continu kennis uitgewisseld in de keten. Dit gebeurt in de praktijk door patiëntcasussen te bespreken in het diagnostisch team maar ook door specifieke trainingen m.b.t. de diagnostiek en behandeling van de patiënten. Uiteindelijk is het cruciaal dat de patiënt op de juiste wordt geïnformeerd en geadviseerd. Eenduidige communicatie door alle professionals in de hele keten is hierbij van elementair belang.

Ketenmanager

In de stepped care chronische pijn keten is een cruciale rol weggelegd voor de ketenmanager (niveau verpleegkundig specialist/physcian assistant). Het zijn de regisseurs in optima forma. Zij vertalen het patiëntbeleid naar een individueel zorgprogramma, begeleiden de patiënt door de patiënt journey, zorgen zij voor optimale communicatie en afstemming in de keten. Tevens bewaken de kwaliteit en de zorguitkomsten zodat op elke moment  bewaakt kan worden dat de patiënt het maximale resultaat uit zijn zorgtraject kan halen en zich richten op vitaliteit en gezondheid.

Deel mee in onze gemeenschappelijke ambitie