Zorgstandaard Chronische pijn

Waarom?

Chronische pijn vraagt om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak. Dit kan alleen
worden gerealiseerd bij heldere afspraken tussen alle betrokken zorgverleners onderling en tussen de zorgverleners en andere betrokkenen, zoals patiënten, zorgverzekeraars en overheid. Die afspraken betreffen niet alleen de inhoud van de zorg voor mensen met chronische pijn, maar ook de organisatie daarvan. De inhoud en de organisatie van de pijnzorg moeten helder worden beschreven en deze afspraken kunnen niet vrijblijvend zijn. De Zorgstandaard Chronische Pijn is conform het huidige toetsingskader ontwikkeld en een uitwerking van het algemene model voor zorgstandaarden dat het Coördinatieplatform Zorgstandaarden (CPZ) heeft aangereikt (CPZ 2010).

Doel

Het doel van de Zorgstandaard Chronische Pijn is om een bijdrage te leveren aan tijdige herkenning van patiënten met (dreigende) chronische pijn en aan in een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt en professional optimaal ingerichte en uitgevoerde preventie en zorg van chronische pijn.

Wat levert het op?

Voor de zorgprofessional
Voor de zorgaanbieder

Wat ondersteunen wij

Wij ontwikkelen toepassingen en concrete implementatieplannen om de zorgstandaard te concretiseren. Dit doen wij in samenwerking met de huidige partners. Zodra u lid wordt van het Chronisch pijn netwerk doet u mee aan deze ontwikkelingen en krijgt u toegang tot deze toepassingen.

  • Triage naar de juiste plek in de keten
  • Diagnostiek door een multidisciplinair gespecialiseerd pijnteam
  • Eenduidig beleid voor de hele keten
  • Ketenmanager voor de bewaking van kwaliteit
  • Individuele zorgplannen ondersteund met blended voor- en nazorg
  • Online weergave van het gezondheidspad en keuzehulpen
  • Aanbieden van blended care zorgprogramma’s
  • Creëren van community’s
  • Inrichten klinimetrie en diagnostiek
  • Netwerkfinanciering door middel van lidmaatschapfee
  • Meedelen in shared savings en uitkomstfinanciering
  • Creëren van een collectieve ambitie
  • Onderscheidend vermogen op kwaliteit en uitkomsten
Neem contact met ons op voor meer informatie