De ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken gaan de Health Deal ‘Chronische Pijn’ ondertekenen. Binnen de Health Deal willen de aangesloten partijen zinnige, zuinige en excellente pijnzorg aan chronische pijnpatiënten leveren.

Dit doen zij door het invoeren van een nieuwe aanpak waarmee de kwaliteit en efficiëntie van de behandeling van chronische pijnpatiënten verbetert.

Forse impact

In Nederland hebben meer dan 2,2 miljoen mensen chronisch pijn. Voor deze mensen heeft chronische pijn een forse impact op hun directe omgeving (gezin/partners). Ook kan chronische pijn leiden tot arbeidsverzuim en zelfs arbeidsongeschiktheid. De chronische pijnpatiënt ziet tijdens een behandelperiode vaak meer dan 10 tot soms wel 25 specialisten. Hierdoor weet hij of zij vaak niet meer waar hij of zij aan toe is, of wat tot herstel of verlichting van de pijn leidt.

Meebeslissen en regie

Patiënten met chronische pijn beslissen mee over hun zorg. Ze krijgen een individueel behandelplan dat is afgestemd op zijn/haar situatie en gezondheidsdoelen. Maar meebeslissen en regie houden kan natuurlijk alleen als de patiënt goed geïnformeerd is. Een onafhankelijk team van pijnspecialisten moet de patiënt daarin gaan helpen.

Begrijpelijke taal

Informatie, bijwerkingen en andere medische informatie moeten ook gemakkelijk te vinden zijn, in begrijpelijke taal. Hiervoor worden e-health toepassingen ontwikkeld, zodat de patiënt zicht houdt op zijn behandelplan en zijn gegevens kan delen met al zijn zorgverleners.

Kwaliteit en kosten besparen

Als we meer kwaliteit, maatwerk en service in de zorg willen en tegelijkertijd kosten willen besparen, moeten we nieuwe, slimme methodes en technologie meer omarmen. Daar kan deze Health Deal een belangrijke bijdrage aan leveren.

Efficienter en beter

Met de ondertekening van deze Health Deal onderstrepen de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken het belang van efficiëntere en kwalitatief betere pijnzorg. Het gebruik van e-health in de gezondheidszorg biedt daarnaast economische kansen voor bedrijven in deze sector.

Ondertekenaars

De Health Deal wordt ondertekend door Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, CIR, de Vogellanden, Realhealth, Sint Maartenskliniek, Radboudumc, Pijncentrum UMCG, Aratame Health, Diakonessenhuis, Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn, VUmc, Zilveren Kruis, HINQ, Happy Motion, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken. De Health Deal staat ook open voor andere geïnteresseerde partijen.

Meer informatie

Lees de volledige tekst van de Health Deal ‘Chronische Pijn’.